Vi specialiserar oss på att utveckla smarta tjänster för vardagssäkerhet i det digitala landskapet.

Dygnet runt hjälper vi våra kunder att lösa akuta problem, exempelvis att spärra, spåra och skydda ID-handlingar, bankkort, mobiltelefoner och nycklar.

Vi hjälper även till vid skimming, rån, brand, vattenskada och inbrott. Och vi arbetar proaktivt med nyhetsbrev, informationsutbyte, stöldsk yddsmärkning, rese- och överfallslarm.